Счетоводна къща ИРЕНА-КЛ предлага следните услуги:

 1. Пълно счетоводно обслужване на фирми и бюджетни организации по чл. 50 от Закона за счетоводството, както и на медицинските лица, работещи като лечебни заведения.

 2. Изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети.

 3. Еднократни счетоводни услуги:
  • декларации за социално и здравно осигуряване
  • формиране на себестойност и консултации за приходите
  • финансово-счетоводен анализ на дейност
  • консолидация на отчети на фирми и клонове
  • консултации и експертизи по заявка на клиента

 4. Одитиране по чл. 52 от ЗСч чрез дипломирани експерт-счетоводители, членове на ССБ

 5. Консултации по ревизионни преписки и актове за начет